Sjökortet ”Norra Vätterns Skärgård”!

Åmmebergs Båtklubb (ÅBK) har tagit initiativ till framtagningen av ett detaljerat sjökort som sträcker sig från Igelbäcken/Lilla Röknen i söder, längs Vätterns västra strand upp till Hammarsunden i norr.

Sjökort Över Norra Vättern

Sjökortet är producerat av Hydrographica, ett företag specialiserat på sjökortproduktion för båtsporten, se hemsidan, www.hydrographica.se

Sjökortet är framställt genom bearbetning av flygfoto och mätningar i fält.
Det är i skalan 1:15 000, detaljerat, med djupkurvor för 2 respektive 3 meters djup.

Sjökort norra Vättern

Sjöfartsverkets sjökort över norra Vättern ”Nr121”, är i skalan 1: 50 000.

Det nya sjökortet har också landinformation, såsom topografi, vägar och bebyggelse.

Sjökortets format är 59,4 x 84,1 cm (A1). Det är tryckt på ett syntetiskt papper, plastmaterial, som är vattentåligt, skrivbart och tål upprepad vikning.