ammebergs-batklubb-whisky

Betalning vid sjösättning & upptagning

Från och med 2018 är det kortbetalning som gäller i samband med sjösättning och upptagning. (Mobilkran kontant.)

Avgifter 2018

Medlemsavgift 200:-
Inträdesavgift 500:-
Rampavgift 20:-
Uppställningsavgift >2,5m bred 600:- betalas vid upptagning
Uppställningsavgift 2,6-4,0m 800:- betalas vid upptagning
Uppställningsavgift 4,1m > 1000:- betalas vid upptagning
Vinterplats i vattnet nov-april 600:-
Uppställningsavgift sommar, juni-dec 600:-
Kranavgift ordinarie tider 500:- (inkl tvätt)
Kranavgift ordinarie tider, ej medlem 700:- (inkl tvätt)
Kranavgift annan dag 1200:- (inkl tvätt)
Lån av högtrycks tvätt 50:-
Mastkran + förvaring 250:- betalas vid upptagning
Gästplats inkl. el 150:-
Kranbil 200:-
Båtplatsavgifter:
2 m 800:-
2,5 m 1000:-
3 m 1200:-
3,5 m 1400:-
4 m 1600:-
4,5 m 1800:-