ammebergs-batklubb-whisky

Betalning vid sjösättning & upptagning

Det är kortbetalning som gäller i samband med sjösättning och upptagning. (Mobilkran kontant.)

Avgifter 2021

Medlemsavgift 200:-
Inträdesavgift 500:-
Rampavgift 20:-
Uppställningsavgift >2,5m bred 600:- betalas vid upptagning
Uppställningsavgift 2,6-4,0m 800:- betalas vid upptagning
Uppställningsavgift 4,1m > 1000:- betalas vid upptagning
Vinterplats i vattnet nov-april 600:-
Uppställningsavgift sommar, juni-dec 600:-
Kranavgift ordinarie tider 500:- (inkl tvätt)
Kranavgift ordinarie tider, ej medlem 700:- (inkl tvätt)
Kranavgift annan dag 1200:- (inkl tvätt)
Lån av högtrycks tvätt 50:-
Mastkran + förvaring 250:- betalas vid upptagning
Gästplats inkl. el 150:-
Kranbil 200:-
Båtplatsavgifter:
2 m 800:-
2,5 m 1000:-
3 m 1200:-
3,5 m 1400:-
4 m 1600:-
4,5 m 1800:-

Vid utebliven sjösättning, dvs om båten står kvar på land under sommaren till nästa säsong fördubblas uppställningskosnaden för varje år.

Exempel för en 4,1m båt som inte sjösätts:

År1 1000kr, år2 2000kr. år3 4000kr, år4 8000kr etc.