ammebergs-batklubb-whisky

Betalning vid sjösättning & upptagning

All betalning i samband med sjösättning och upptagning sker med Swish.

Avgifter 2023

Medlemsavgift 200:-
Inträdesavgift 500:-
Rampavgift 40:-
Uppställningsavgift >2,5m bred 600:- betalas vid upptagning
Uppställningsavgift 2,6-4,0m 800:- betalas vid upptagning
Uppställningsavgift 4,1m > 1000:- betalas vid upptagning
Vinterplats i vattnet nov-april 600:-
Uppställningsavgift sommar, juni-dec 600:-
Kranavgift ordinarie tider 500:- (inkl tvätt)
Kranavgift ordinarie tider, ej medlem 700:- (inkl tvätt)
Kranavgift annan dag 1200:- (inkl tvätt)
Mastkran + förvaring 250:- betalas vid upptagning
Gästplats inkl. el 200:-
Kranbil 1000 :-
Båtplatsavgifter:
2 m 800:-
2,5 m 1000:-
3 m 1200:-
3,5 m 1400:-
4 m 1600:-
4,5 m 1800:-

Vid utebliven sjösättning, dvs om båten står kvar på land under sommaren till nästa säsong fördubblas uppställningskosnaden för varje år.

Exempel för en 4,1m båt som inte sjösätts:

År 1 – 1000 kr, år 2 – 2000 kr, år 3 – 4000 kr, År 4 – 8000 kr