Åmmebergs Båtklubb har i dag ca 340 medlemmar.
I hamnen finns 150 båtplatser vilka ägs och fördelas av båtklubben.

ammebergs-batklubb-klubbhusDet fina läget vid Vätterns norra ände och relativt låg platshyra har gjort klubben populär så man får räkna med att stå i kö för att få en båtplats.

Kontakta Birgitta för info om båtplats, 076-79 31 646