Varmt välkommen till Åmmebergs Båtklubb

Åmmebergs Båtklubb och hamn är en gammal utlastningshamn för malm.

Här lastades båtar med zink och bly för transport till i första hand Belgien.

Nu för tiden sker transporterna med lastbil till större hamnar och hamnen i Åmmeberg ägs och drivs i dag av Åmmebergs Båtklubb.

ammeberg-hamn-flygfoto-2