Varmt välkommen till Åmmebergs Båtklubb

ammebergs-batklubb-utsikt-mastkran

Åmmebergs Båtklubb och hamn är en gammal utlastningshamn för malm.

Här lastades båtar med zink och bly för transport till i första hand Belgien.

Nu för tiden sker transporterna med lastbil till större hamnar och hamnen i Åmmeberg ägs och drivs i dag av Åmmebergs Båtklubb.