Anmälan/bokning via Birgitta.
batplats@ammebergsbatklubb.nu
076-79 31 646