30 sep, 1 okt, 7-8 okt sker upptagning av båtar.
Kranen lyfter båtar upp till 4 ton.

Ring Birgitta för bokning.
076-79 31 646