Åmmebergs Båtklubbs Styrelse 2018

BefattningNamnTelefon

Kassör

Håkan
Larsson

Tel:
0583-343 61

Ordförande

Ulf
Esbjörnsson

Tel:
0583-347 37

Sekreterare

Anethe
Petersson

Tel:
0583-341 87

Suppleant

Daniel
Dahlström

Mobil:
070-307 84 06

Suppleant

Patrik
Orest

Suppleant Hamnvärd

Kerstin
Karlsson

Mobil:
070-22 97 120

Valberedning

Bernt
Nordlund

Valberedning

Peder
Boström

Tel:
0582-911 55

Vice Ordförande

Jerry
Andersson

Tel:
0583-200 12

Mobil:
070-66 33 813

Webbansvarig

Markus
Ekegren

Mobil:
076-76 12 982