ammebergs-batklubb-veranda

Fyll i formuläret för att göra din ansökan om medlemskap i Åmmebergs Båtklubb.

Medlemsavgiften är för närvarande 200kr per år samt en inträdesavgift på 500kr,
avgiften faktureras efter inskickad ansökan.

Medlemskap i båtklubben är ingen garanti för båtplats.

Kölistan för båtplats 2015 är för närvarande full och vi tar inte emot några nya ansökningar


Ansökan görs numera i klubblokalen