Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna till årsmötet den 17:e mars kl 14:00.
Mötet hålls som vanligt i Folketshus.
Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor innan årsmötet.
Välkomna!

Mvh Styrelsen